Bewust bewegen en ontspanning

Leef beweeg bewust

Prenatale gym: Bewegen in de zwangerschap

Inhoud van de cursus

Acht actieve lessen van één uur, waarin gezond en verantwoord bewegen op muziek tijdens de zwangerschap tezamen met tips en adviezen over houding, beweging, bukken, dragen, tillen en andere belastende dagelijkse activiteiten. Je kunt starten vanaf 11 weken zwangerschap en je sport met een vaste groep.  

Daar waar veel vrouwen tijdens de zwangerschap stoppen met hun reguliere sportactiviteiten uit angst zich te blesseren of hun kindje in wording te benadelen, biedt deze cursus hen de mogelijkheid om, al vroeg in de zwangerschap, op een leuke en verantwoorde manier actief te blijven.

Naast het plezier in bewegen ervaar je tevens een preventieve werking van deze cursus : door het actief blijven in combinatie met de aandacht die besteed wordt aan goede houding en manier van bewegen blijven zwangerschapskwaaltjes buiten beeld. In het bijzonder de rug- en bekkenklachten, waar ongeveer de helft van de zwangeren mee te kampen heeft, zijn beter onder controle te houden of zelfs te voorkomen met de kennis opgedaan in de cursus. 


 

Doel van de cursus

1.    conditie op peil houden

2.    training van de bekkenbodemspieren tegen incontinentieverschijnselen en verzakking

3.    verminderen en/of voorkomen van zwangerschapsverschijnselen(spataderen, zware benen, harde buiken, bekkenklachten)

4.    leren luisteren naar je lichaam

5.    verbeteren en handhaven van een goede lichaamshouding

6.    circulatie bevorderen

7.    spierfunties onderhouden

8.    fitter bevallen

9.    sneller herstel na de bevalling 

10.  tips voor het dagelijkse leven 


 

Algemene informatie

Docent: Astrid Rath, oefentherapeute Mensendieck

Cursusdag: donderdagavond

Aantal lessen: 8 (waarvan 7 tijdens de zwangerschap en 1 na de zwangerschap)

Kosten: € 85.00 (informeer bij je zorgverzekering voor een eventuele vergoeding)